Adwokat Lilianna Felczyńska-Fiks

 

Adwokat Lilianna Felczyńska-Fiks 

            Założycielką Kancelarii jest adwokat Lilianna Felczyńska – Fiks,która,po ukończeniu aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i złożeniu egzaminu adwokackiego, wpisana została na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła z wyróżnieniem International and European Legal Studies Programme na Uniwersytecie w Antwerpii w Belgii oraz 2005 International Business and Trade Summer Law na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy zawodowej posługuje się również językiem angielskim, którego znajomość poświadczają uzyskane certyfikaty - Certificate in Advanced English CAE, Certificate in English for Law.

            Zdobyła szerokie doświadczenie prawnicze pracując w renomowanej kancelarii świadczącej usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i  podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem stałej obługi prawnej przedsiębiorstw w okresie od 2006r. do 2010r. Od 2010r. prowadzi własną kancelarię adwokacką.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w sprawach odszkodowawczych oraz dotyczących nieruchomości oraz w obsłudze podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w występowaniu przed sądami i organami administracji, zarówno w sprawach cywilnych, karnych, jak i administracyjnych.                              

Osoby współpracujące:
 

1. adwokat Wojciech Krzysztofek

            Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył etatową aplikację sędziowską zakończoną w 1979 roku egzaminem sędziowskim, a następnie aplikację adwokacką zakończoną złożeniem w 1982r. egzaminu adwokackiego, po którym rozpoczął trwającą nieprzerwanie do dzisiaj praktykę adwokacką.

            Adwokat Wojciech Krzysztofek posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, zarówno klientom indywidualnym w sprawach cywilnych i karnych, jak i w reprezentowaniu przedsiębiorców w skomplikowanych procesach przed sądami gospodarczymi i administracyjnymi. Od kilkunastu lat Kancelaria prowadzona przez adwokata Wojciecha Krzysztofka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm, w szczególności spółek prawa handlowego.

2. adwokat Patryk Fiks

            Adwokat Patryk Fiks,po ukończeniu aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i złożeniu egzaminu adwokackiego, wpisany został na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

            Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelarii adwokackiej specjalizującej się obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym także w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności intelektualnej.

3. adwokat Piotr Banasik

Adwokat Piotr Banasik od 2010r. prowadzi własną Kancelarię Adwokacką, w ramach której koncentruje się na sprawach rodzinnych oraz obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym również z zakresu zamówień publicznych. Ma wieloletnie doświadczenie procesowe.

4. apl. adw. Anna Malicka

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje sie w sprawach cywilnych, w szczególności z zakresu odszkodowań, ma duże doświadczenie w występowaniu przed sądami i organami administracji publicznej.

5. Bartłomiej Walczak

 Student V roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ma za sobą praktyki w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Udziela się także w Klinice Prawa działającej przy WPiA UŁ. Jego zainteresowania naukowe skupiają się głównie na obszarze prawa cywilnego, konstytucyjnego i teorii prawa.