Dla osób zainteresowanych uzyskaniem szybkiej pomocy prawnej, Kancelaria oferuje usługi porad on-line. Wysłanie do nas zapytania prawnego nie wiąże się z płatnościami. Po otrzymaniu od Państwa wiadomości, dokonamy wyceny porady prawnej i poinformujemy o niej pytającego.

Szczegółowe zasady korzystania z e-porad znajdziecie Państwo w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Regulamin udzielania porad on-line

1. Klienci zainteresowani uzyskaniem e-porady mogą wysłać  do Kancelarii, przy użyciu formularza umieszczonego na stronie w zakładce Kontakt, zapytanie, w którym opiszą problem prawny, w sprawie którego chcieliby uzyskać poradę. Dla uzyskania wyczerpującej informacji w krótkim czasie zalecane jest wskazanie w treści formularza wszystkich istotnych aspektów danej sprawy. W treści zapytania nie jest konieczne wskazywanie danych identyfikujących występującego o poradę.

2. W przeciągu 24h od chwili odebrania zapytania, Kancelaria przesyła do Klienta zwrotnego e-maila zawierającego informację o wysokości przewidywanego wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. W przypadku, jeśli udzielenie porady wymaga uzyskania bardziej szczegółowych informacji, Klient może być proszony o uzupełnienie przesłanych droga mailową informacji.

3. Koszt wynagrodzenia za udzielenie porady, w przypadku mniej skomplikowanych spraw, zaczyna się od 50 zł + VAT.

4. W zależności od rodzaju sprawy będącej przedmiotem porady prawnej i jej stopnia zawiłości, porady udzielane są najpóźniej w przeciągu 48h od momentu wpłaty wynagrodzenia na wskazany numer rachunku bankowego. W soboty, niedziele i dni świąteczne porady nie są udzielane.

5. Porada przesyłana jest drogą elektroniczną. Na życzenie Klienta treść porady prawnej może być mu również doręczona w formie pisemnej; osobiście w siedzibie Kancelarii lub przesyłką pocztową na wskazany przez Klienta adres. Koszt przesyłki na terenie Polski pokrywa Kancelaria.

6. Jeśli Klient życzy sobie wystawienia i doręczenia faktury VAT za udzielenie porady, proszony jest o wskazane w e-mailu danych do faktury.

7. Klientom zamawiającym porady w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w terminie 7 dni od momentu udzielenia porady zostanie przesłana faktura VAT. W przypadku Klientów indywidualnych faktura VAT przesyłana jest na życzenie Klienta. Faktury przesyłane są listem poleconym na koszt Kancelarii.